Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

Toàn trình  Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Ký hiệu thủ tục: 1.003734.000.00.00.H01_H
Lượt xem: 805
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Không

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cách thức thực hiện

Theo thông báo của trung tâm sát hạch

Theo thông báo của trung tâm sát hạch

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Theo thông báo của trung tâm sát hạch

  Nộp qua bưu chính công ích
 • Theo thông báo của trung tâm sát hạch

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

 • Bước 1: Cá nhân trực tiếp đến đăng ký với trung tâm sát hạch hoặc thông qua tổ chức để đăng ký dự thi với trung tâm sát hạch;

 • Bước 2: Trung tâm sát hạch lập danh sách thí sinh.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Hai (02) ảnh 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh   Bản chính: 2
Bản sao: 0
Đơn đăng ký dự thi theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch này   Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Điều kiện dự thi a) Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành; b) Thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT nâng cao phải có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.