Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

Toàn trình  Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

Ký hiệu thủ tục: 2.001716.000.00.00.H01
Lượt xem: 989
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Đang cập nhật

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hòa giải thương mại
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc (80 giờ), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

  • Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại (Mẫu số 06/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP


  • Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại (Mẫu số 06/TP-HGTM) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP.

Phí

Đang cập nhật

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

.

  • - Trung tâm hòa giải thương mại hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại đặt trụ sở. - Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại.

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành;

X

 

- Quyết định thành lập chi nhánh của Trung tâm hòa giải thương mại.

 

x


 

File mẫu:

Không