Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

Toàn trình  Thủ tục thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

Ký hiệu thủ tục: 2.002047.000.00.00.H01
Lượt xem: 992
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Đang cập nhật

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hòa giải thương mại
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc (56 giờ), kể từ ngày nhận được văn bản của Trung tâm.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

  • Quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm

Phí

Đang cập nhật

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

  • - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi có hiệu lực, Trung tâm hòa giải thương mại có văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt động. - Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét ra quyết định thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp về việc thay đổi tên gọi của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực.

X

 

- Văn bản đề nghị thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động.

x

 


 

File mẫu:

Không