Xin chào, mời bạn nhập câu hỏi tại đây !

Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần (Trực tuyến) Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Cơ quan giải quyết UBND Thành phố Long Xuyên
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Loading...